(028) 38687 661
  • 160 xem

Construction: Footboard Height: 20.75", Floor to bottom of Side Rail: 6", Floor to bottom of Box Spring: 9", Mattress Opening: 75" x 80"

Đánh giá
(0 Đánh giá)
Xem thêm đánh giá
Đánh giá
Dự Án Cùng Loại
Dự Án Liên Quan
PHỐI CẢNH
Đặt câu hỏi tư vấn